Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu năm 2017
1/25/17 11:02 AM

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 44/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu năm 2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_44-QD-BXD_24012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE