Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
10/5/17 9:03 AM

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 theo nội dung file đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BC tai chinh hop nhat 6 thang dau nam 2017_IDICO.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE