Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD 03 năm (2014-2016) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng Công ty Sông Đà
9/26/17 3:14 PM

Tổng Công ty Sông Đà thực hiện công bố Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện SXKD 03 năm (2014-2016) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 theo nội dung tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_927-TCT-CLDT_13062017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE