Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Sông Đà và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà
9/27/17 3:09 PM

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước, Tổng Công ty Sông Đà báo cáo các nội dung sau:

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Sông Đà (Chi tiết tại Phụ lục số 01).

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ TCT (Chi tiết tại Phụ lục số 02).


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_813-TCT-CLDT_23052017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE