Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu
9/26/17 9:15 AM

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1335/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1335-QD-BXD_19122016.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE