Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
2/2/16 10:13 AM

Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) xem chi tiết tại tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Dieu le TCTBD.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE