Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Chuyển nhượng vốn cổ phần đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
5/9/18 9:08 AM

Ngày 08/5//2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2873/UBCK-QLCB với nội dung hồ sơ CBTT về việc chuyển nhượng vốn cổ phần đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(Don dang ky dau gia.zip) Tải về
(Mau thong bao CMCK.doc) Tải về
(CBTT ve chuyen nhuong von co phan.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE