Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
3/26/19 4:28 PM

Ngày 26/3/2019, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 24/QĐ-TTTT về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_24-QD-TTTT_26032019.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE