Tin chi tiết
 
Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu thuê dịch vụ CNTT
11/23/17 2:10 PM

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu thuê dịch vụ CNTT gói thầu: Thuê kênh Internet trực tiếp (Gói thầu số 2).

Toàn văn xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(TB moi thau goi so 2.doc) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE