Tin chi tiết
 
Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu mua sắm hàng hóa
11/24/17 3:52 PM

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu mua sắm hàng hóa gói thầu: Thuê đường truyền Internet FTTH (Gói thầu số 3).

Toàn văn xem tệp đính kèm.


Tài liệu đính kèm bài viết
(TB moi thau goi so 3.doc) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE