Tin chi tiết
 
Vụ Tổ chức cán bộ thông báo về Chương trình học bổng dài hạn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của JICA
12/7/17 11:07 AM

Chính phủ Nhật Bản, thông qua JICA, dự kiến triển khai các chương trình Học bổng dài hạn bắt đầu từ Tài khóa Nhật Bản 2018 trong khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản trên cơ sở thỏa thuận song phương giữa Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ nước tiếp nhận.

Chương trình này sẽ tiếp nhận các học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học Nhật Bản. Thủ tục đăng ký của chương trình gồm 2 giai đoạn, cụ thể xem tệp đính kèm:
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(Jica.pdf) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE