Tin chi tiết
 
Thông báo đăng ký dự tuyển đi đào tạo tại Hung-ga-ri năm 2019
1/11/19 5:01 PM

Ngày 11/1/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-TCCB gửi các Cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Xây dựng; các Viện nghiên cứu thuộc Bộ Xây dựng; Bệnh viện Xây dựng và Bệnh viện Xây dựng Việt Trì về việc đăng ký dự tuyển đi đào tạo tại Hung-ga-ri năm 2019.

Các thông tin chung về chương trình học bổng; Đối tượng, điều kiện và hồ sơ tuyển; Lệ phí dự tuyển; Quy trình xét tuyển được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (website: xaydung.gov.vn).

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 16/01/2019.

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị rà soát theo các đối tượng, tiêu chuẩn và cử cán bộ có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển theo nội dung công văn nêu trên. Kết quả trúng tuyển báo cáo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 16/BXD-TCCB


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1126-TB-BGDDT_10122018.pdf) Tải về
(BXD_16-BXD-TCCB_11012019.pdf) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE