Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 06/03/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 138/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần 1285 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/03/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 137/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Long Phúc Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/03/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 136/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Bích đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/03/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 135/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 91/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tân Phát Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 90/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 89/GCN-BXD về việc Công Ty cổ phần Tư vấn - Đầu Tư - Xây Dựng Trung Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 88/GCN-BXD về việc Liên hiệp khảo sát địa chất công trình-nền móng và môi trường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 87/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Nam Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 86/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kiểm định xây dựng 639 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE