Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 11/4/2019, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký văn bản số 750/BXD-GĐ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 732/BXD-TCCB (10/4) gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Ngày 09/4/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 254/QĐ-BXD về việc Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Xây dựng giai đoạn 2013-2020 tại Quyết định số 1205/QĐ-BXD ngày 02/12/2013, cụ thể như sau:

 

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 219/BXD-KHCN gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020.

 

Ngày 08/4/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 250/QĐ-BXD về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2019 gồm 11 công trình:

 

Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 289/CNĐKTN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai.

 

Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 288/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai.

 

Ngày 04/4/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 241/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 01/3/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội.

 

Ngày 29/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 621/BXD-PC gửi Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Tài chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tài liệu hướng dẫn về Chỉ số cấp phép xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE