Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 26/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 343/BXD-KTXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định các dự án có ảnh hưởng của giá cát biến động lớn trong thời gian qua như sau:

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 342/BXD-QLN (26/02) gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

Ngày 26/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 133/BXD-TCCB gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

 

Ngày 22/02/2019, Bộ Xây dựng đã Quyết định 39/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty Cổ phần tập đoàn VCB có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định  tại địa điểm sau đây:

 

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 311/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

 

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 301/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

 

Ngày 14/02/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 94/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập và Bộ phận giúp việc chuẩn bị Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2020 của Ngành Xây dựng.

 

Ngày 13/02/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 93/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo Đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 

Ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 91/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị của ngành Xây dựng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gồm các ông, bà có tên sau:

 

Ngày 31/01/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 76/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel) gồm các ông, bà có tên sau:

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE