Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 271/BXD-KHTC gửi Các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý về việc báo cáo về công tác thống kê. 

 

Ngày 07/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 849/BXD-KHCN gửi các đơn vị liên quan về việc rà soát, đôn đốc triển khai, nghiệm thu thanh lý và thanh quyết toán các nhiệm vụ, dự án, đề tài bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn SNMT và SNKHCN. 

 

Ngày 06/12/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 441/BXD-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; Các Tổng Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng về việc cử cán bộ đầu mối tiếp nhận và sử dụng phần mềm quản lý môi trường trực tuyến ngành Xây dựng; báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) ngành Xây dựng theo Thông tư số 02/2018/TT-BXD 

 

Ngày 03/12/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 831/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương về việc cung cấp thông tin về cơ sở xử lý chất thải rắn tại địa phương.

 

Ngày 26/11/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản 2991/BXD-QLN gửi các đơn vị về việc báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản 

 

Ngày 23/11/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 2960/BXD-VLXD gửi các đơn vị về việc tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg. 

 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1508/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án "Xây dựng chính sách tổng thể nhà ở xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030" do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng ban. 

 

 Ngày 20/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1498/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng làm Trưởng ban.

 

Ngày 19/11/2108, Bộ Xây dựng đã có công văn 2895/BXD-HĐXD gửi Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2018. 

 

Ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1489/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ thẩm định việc rà soát, chỉnh sửa bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Quyết định số 145/QĐ-BXD ngày 10/10/2017 cho phù hợp với các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.  

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE