Tin hoạt động
 
Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm
1/14/10 12:00 AM

Danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm do Bộ Xây dựng chỉ định

(Ban hành kèm theo Thông tư Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm số 01/2010/TT-BXD ngày 08/01/2010)

 

TT

 

Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

 

Địa chỉ

1

Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

- Số 235, Đường Nguyễn Trãi,

  Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Chi nhánh: Số 129A Đường Trần Não,   

   Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

2

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ

- Số 49 Đường Pasteur,

  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE