Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1319/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1318/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 12 cá nhân thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1317/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 08 tập thể thuộc Viện Vật liệu xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1305/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 14 cá nhân thuộc Cục Kinh tế xây dựng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1304/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 07 cá nhân thuộc Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 15/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1303/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1264/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 07 cá nhân thuộc Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1261/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 34 tập thể và 69 cá nhân thuộc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1260/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 127 tập thể thuộc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1268/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 06 tập thể thuộc Cục Phát triển đô thị, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE