Tình hình hoạt động
 
Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức định giá bất động sản của Công ty Cổ phần Đào tạo và Kinh doanh dịch vụ bất động sản Gold Land
2/10/09 12:00 AM

Ngày 09/02, Bộ Xây đã có công văn 08/BXD-QLN vê việc công nhận Công ty Cổ phần Đào tạo và Kinh doanh dịch vụ bất động sản Gold Land có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về định giá bất động sản theo quy định của Quyết định 29/2007/QĐ - BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Công ty Cổ phần Đào tạo và Kinh doanh dịch vụ bất động sản Gold Land có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo về định giá bất động sản theo quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.

 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 08/BXD-QLN


Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 08_1234251188569.doc (Cong van 08_1234251188569.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng