Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định khối lượng cừ larsen để thanh toán hợp đồng xây dựng
1/11/18 4:34 PM

Mới đây, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) đã có văn bản số 368/CV-ICIC xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn xác định khối lượng cừ larsen trong thanh toán hợp đồng xây dựng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 74/BXD-KTXD ngày 11/01/2018 trả lời như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Theo nội dung văn bản số 368/CV-ICIC, hợp đồng xây dựng số 23/2014/HĐKT/ĐHBK-XDCN được ký kết ngày 24/9/2014 giữa Trường đại học Bách khoa Hà Nội và ICIC là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; tại Điều 6 của hợp đồng xây dựng số 23/2014/HĐKT/ĐHBK-XDCN các bên đã thỏa thuận: “Đối với khối lượng đã có trong hợp đồng: khối lượng hoàn thành thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký thì thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu, phần khối lượng tăng được thực hiện theo đơn giá trong hợp đồng” .

3. Theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

Khối lượng công tác sản xuất cừ larsen được tính bằng số lượng thanh cừ cần ép nhân với trọng lượng cho 1m cừ nhân với hệ số khấu hao cừ tương ứng với thời gian lưu cừ.

Khối lượng công ép (đóng) và nhổ cừ larsen được đo dọc theo trục của cừ từ điểm bắt đầu tiếp xúc với mặt đất tới cao độ mũi cừ.

Như vậy, cách tính như ICIC nêu tại văn bản số 368/CV-ICIC là phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 74/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_74-BXD-KTXD_11012018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE