Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: Trong những năm qua, các chính sách phát triển gạch không nung được ban hành khá nhiều, tuy nhiên nhiều chính sách đưa ra chưa cụ thể, khi áp dụng ở địa phương khó hoặc không thực hiện được (như ưu đãi tiếp cận nguôn vốn, mặt bằng sản xuất, tiền thuê đất...). Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan cần có các chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, đồng thời có giải pháp khuyến khích một số loại công trình sử dụng gạch không nung trong xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản 502/BXD-PTĐT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, trả lời cử tri phản ánh “ Kiến nghị nghiên cứu xây dựng và ban hành hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành về tiêu chí và cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển đô thị văn minh”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ nên xem xét khi quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp cần phải chú trọng đến việc xây dựng hệ thống các cơ sở về an sinh xã hội đi kèm để phục vụ nhu cầu của công nhân làm việc trong các khu công nghiệp như: Nhà văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo.”  

 

Ngày 19/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 545/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trả lời cử tri phản ánh với nội dung: “Cử tri cho rằng hiện nay việc quản lý, điều chỉnh quy hoạch ở Hà Nội và một số thành phố lớn chưa hợp lý dẫn đến quá tải về mật độ dân cư đô thị. Cử tri đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch để giảm tải mật độ dân cư cho các Thành phố lớn” (Cử tri các quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên). 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản 505/BXD-HĐXD gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị bổ sung nội dung cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng, vì theo quy định tại Mục 1, Chương IV, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ chưa có quy định cấp chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát xây dựng”.  

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị các Bộ có liên quan sớm ban hành quy định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 để các địa phương áp dụng thống nhất xử phạt ci phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và giảm bớt các thủ tục trong việc giải quyết hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản”.  

 

 Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh hiện nay trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng đối với các công trình tạm vẫn chưa được quy định cụ thể, thống nhất trên cả nước. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành văn bản hướng dẫn để tạo cơ sở cho việc thực hiện trên thực tế”

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 500/BXD-TTr gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, trả lời cử tri phản ánh với nội dung: “Cử tri kiến nghị Chính phủ cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lượng và tiến độ trong việc xây dựng các công trình, dự án”. Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo quy định hiện hành, các công trình di tích Quốc gia đặc biệt và di sản văn hóa Thế giới được xếp vào công trình cấp đặc biệt và thuộc Dự án nhóm A. Tuy nhiên, việc xếp loại di tích cấp Quốc gia đặc biệt, di sản Thế giới được xét đến chủ yểu trên các yếu tố chính về văn hóa, lịch sử, đặc trưng kiến trúc và tính quần thể của các công trình. Nhưng khi xét yếu tố quy mô công trình, hạng mục công trình thì mức độ phức tạp của kết cấu công trình, quy mô diện tích...thì các công trình di tích hầu hết có quy mô rất nhỏ, kết cấu đơn giản (thông thường nhà 01 tầng đến 02 tầng, kết cấu gỗ, diện tích sàn không lớn). Vì vậy, kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, xếp các loại công trình di tích quốc gia đặc biệt — di sản văn hóa Thể giới cấp đặc biệt, nhằm giảm thiểu việc thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các công trình di tích”. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị xem xét tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà, sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng, vì mức hỗ trợ 40 triệu đồng xây mới và 20 triệu đồng sửa chữa như hiện nay quá thấp chưa phù hợp thực tế”. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE