Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 604/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 603/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và kiểm định xây dựng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 602/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng và xử lý nền móng công trình Hồng Quân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 601/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và kiểm định 789 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 599/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 597/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quang Thanh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 596/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Mạnh Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 579/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 578/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Âu Lạc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/08/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 577/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư tổng hợp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE