Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 110/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 109/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 108/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho ông Lê Xuân Long, Nhân viên, Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Xây dựng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng.

 

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 107/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho bà Lê Thị Hằng, Giám đốc, Bệnh viện Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác năm 2018.

 

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 106/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 09 tập thể và 05 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018 gồm:

 

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 105/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 gồm:

 

I. Danh sách cá nhân đủ điều kiện xét trình danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

 

Ngày 23/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 43/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII năm 2018 gồm:

 

Ngày 14/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 33/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho 02 cá nhân thuộc Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2015-2017 gồm:

 

Ngày 14/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 32/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 05 cá nhân thuộc Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE