Lãnh đạo bộ
 
Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
11/5/07 7:00 AM

Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Phan Thị Mỹ Linh
 

- Ngày sinh: 04/4/1959

- Nơi sinh: Hưng Yên

- Quê quán: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

- Dân tộc: Kinh

- Nơi ở hiện nay: Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quy hoạch đô thị - Kiến trúc sư

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 21/5/1988

- Chức vụ hiện nay: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tóm tắt quá trình công tác:

6/1982 - 8/1983: Kiến trúc sư, Xí nghiệp thiết kế, Công ty Xây dựng số 1, Bộ Xây dựng (nay là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội).

9/1983 - 5/1986: Kiến trúc sư, Phòng kỹ thuật, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

6/1986 - 02/1992: Kiến trúc sư, Trung tâm Kinh tế kỹ thuật, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

3/1992 - 8/1992: Kiến trúc sư, Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng (CDC), Bộ Xây dựng.

9/1992 - 10/1994: Cán bộ được cử đi học sau đại học tại trường Đại học Tổng hợp Karlsruhe, Cộng hòa Liên bang Đức.

11/1994 - 02/1996: Trưởng phòng Tư vấn đầu tư và dự án, Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng, Bộ Xây dựng.

02/1996 - 7/1999: Phó Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng, Bộ Xây dựng.

8/1999 - 02/2006: Giám đốc Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng, Bộ Xây dựng.

3/2006 - 01/2011: Vụ trưởng Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng, Bộ Xây dựng.

2/2011 - 7/2012: Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.

Từ tháng 7/2012: Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Lĩnh vực quản lý :
 

a) Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị;

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

- Quản lý nhà nước về quy hoạch và đầu tư xây dựng nông thôn; xây dựng nông thôn mới;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 02 đồ án quy hoạch xây dựng: “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” đến khi hoàn thành;

- Phụ trách chung về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng; công tác về tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng;

- Phụ trách chung về dự án ODA;

- Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công;

- Công tác thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách;

- Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công;

- Chỉ đạo thực hiện các đồ án quy hoạch, các dự án hạ tầng kỹ thuật cụ thể do Bộ làm đầu mối hoặc chủ đầu tư;

- Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị thuộc Bộ: Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE