Nội dung Văn bản pháp quy

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Số văn bản 112
Ký hiệu văn bản 2006/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/9/2006
Ngày có hiệu lực 25/10/2006
Ngày hết hiệu lực 2009-08-10 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định 112/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng