Nội dung Văn bản pháp quy

Về việc Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Số văn bản 12
Ký hiệu văn bản 2007/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/3/2007
Ngày có hiệu lực 1/4/2007
Ngày hết hiệu lực 2107-04-01 00:00:00.0
Người ký Trần Ngọc Chính
Trích yếu Quyết định 12/2007/QĐ-BXD, ngày 30 tháng 3 năm 2007. Về việc Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: 18525.doc