Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Ngành XD"
Số văn bản 21
Ký hiệu văn bản 2001/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/8/2001
Ngày có hiệu lực 30/8/2001
Ngày hết hiệu lực 2105-08-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 21/2001/QĐ-BXD ngày 17/08/2001. Ban hành "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chuyên ngành và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Ngành XD"
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: 19638.tif