Nội dung Văn bản pháp quy

Phê duyệt kinh phí hoạt động HĐNTNN Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
Số văn bản 44
Ký hiệu văn bản 2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/12/2005
Ngày có hiệu lực 19/12/2005
Ngày hết hiệu lực 2105-12-19 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 44/2005/QĐ-BXD ngày 16/12/2005. Phê duyệt kinh phí hoạt động HĐNTNN Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19649.doc