Nội dung Văn bản pháp quy

Qui định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Xây dựng
Số văn bản 36
Ký hiệu văn bản 2005/QĐ-BXD
Ngày ban hành 24/10/2005
Ngày có hiệu lực 25/10/2005
Ngày hết hiệu lực 2105-10-25 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005. Qui định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Thanh tra
Tệp đính kèm: 19652.doc