Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ. Của Bộ trưởng v/v Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm Ngành Xây dựng
Số văn bản 105
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 18/3/1998
Ngày có hiệu lực 2/4/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-04-02 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 105/1998/QĐ-BXD ngày 18/03/1998. Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm Ngành Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường