Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ. Phê duyệt thiết kế - dự toán mạng lưới cấp nước thuộc dự án cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước Đà Lạt - Giai đoạn II Tỉnh Lâm Đồng
Số văn bản 116
Ký hiệu văn bản 1998/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/3/1998
Ngày có hiệu lực 10/4/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-04-10 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 116/1998/QĐ-BXD ngày 25/03/1998. Phê duyệt thiết kế - dự toán mạng lưới cấp nước thuộc dự án cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước Đà Lạt - Giai đoạn II Tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác