Nội dung Văn bản pháp quy

Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phú Bài tỉnh Thừa thiên Huế
Số văn bản 18
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 1/7/1999
Ngày có hiệu lực 15/7/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-07-15 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Quyết định 18/1999/QĐ-BXD ngày 01/07/1999. Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phú Bài tỉnh Thừa thiên Huế
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch