Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Ngành XD
Số văn bản 29
Ký hiệu văn bản 1999/QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/10/1999
Ngày có hiệu lực 30/11/1999
Ngày hết hiệu lực 2018-04-01 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Quyết định 29/1999/QĐ-BXD ngày 22/10/1999. Ban hành Quy chế bảo vệ môi trường Ngành XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: 19684.doc