Nội dung Văn bản pháp quy

QĐ: Quy định điều kiện năng lực hoạt động XD.
Số văn bản 19
Ký hiệu văn bản 2003/QĐ-BXD
Ngày ban hành 3/7/2003
Ngày có hiệu lực 30/7/2003
Ngày hết hiệu lực 2105-07-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 19/2003/QĐ-BXD ngày 03/07/2003. Quy định điều kiện năng lực hoạt động XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng