Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định Về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Số văn bản 11
Ký hiệu văn bản 2006/QĐ-BXD
Ngày ban hành 11/4/2006
Ngày có hiệu lực 30/4/2006
Ngày hết hiệu lực 2106-04-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006. Quyết định Về uỷ quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19734.06