Nội dung Văn bản pháp quy

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng.
Số văn bản 30
Ký hiệu văn bản 2006/QĐ-BXD
Ngày ban hành 14/9/2006
Ngày có hiệu lực 15/9/2006
Ngày hết hiệu lực 2026-09-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định 30 /2006/QĐ-BXD, ngày 14 tháng 9 năm 2006. Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chỉ quy hoạch xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: 19744.zip