Nội dung Văn bản pháp quy

Triển khai áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 9000
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản 2000/CT-BXD
Ngày ban hành 21/8/2000
Ngày có hiệu lực 21/8/2000
Ngày hết hiệu lực 2105-08-21 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 06/2000/CT-BXD ngày 21/08/2000. Triển khai áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng theo ISO 9000
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD