Nội dung Văn bản pháp quy

Tiếp tục đổi mới , phát huy hiệu quả cuộc vận động, đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm XD trong kế hoạch 5 năm 2001-2005
Số văn bản 08
Ký hiệu văn bản 2000/CT-BXD-XĐXD
Ngày ban hành 26/12/2000
Ngày có hiệu lực 26/12/2000
Ngày hết hiệu lực 2105-12-26 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 08/2000/CT-BXD-XĐXD ngày 26/12/2000. Tiếp tục đổi mới , phát huy hiệu quả cuộc vận động, đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm XD trong kế hoạch 5 năm 2001-2005
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD