Nội dung Văn bản pháp quy

Về tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lưượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 – 2010
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản 2006/CT-BXD
Ngày ban hành 27/4/2006
Ngày có hiệu lực 27/4/2006
Ngày hết hiệu lực 2106-04-27 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Chỉ thị 06/2006/CT-BXD ngày 27/4/2006. Về tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lưượng công trình, sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 – 2010
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Chất lượng công trình XD
Tệp đính kèm: 19820.doc