Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch XD
Số văn bản 10
Ký hiệu văn bản 2000/TT-BXD
Ngày ban hành 8/8/2000
Ngày có hiệu lực 23/8/2000
Ngày hết hiệu lực 2011-03-15 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Thông tư 10/2000/TT-BXD ngày 08/08/2000. Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch XD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: 19827.doc