Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn thị tứ
Số văn bản 03
Ký hiệu văn bản BXD-CSXD
Ngày ban hành 4/6/1997
Ngày có hiệu lực 19/6/1997
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 03/BXD-CSXD 04/06/1997. Hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn thị tứ
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: 19828.doc