Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn xử lý các vấn đề chuyển tiếp từ điều lệ QLĐT và XD 42/CP-92CP sang thực hiện quy chế QLĐT và XD 52/CP
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản 1999/TT-BXD
Ngày ban hành 16/8/1999
Ngày có hiệu lực 30/8/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-08-30 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Thông tư 06/1999/TT-BXD ngày 16/08/1999. Hướng dẫn xử lý các vấn đề chuyển tiếp từ điều lệ QLĐT và XD 42/CP-92CP sang thực hiện quy chế QLĐT và XD 52/CP
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19836.doc