Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư liên tịch BXD và Bộ Nội vụ hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành
Số văn bản 10
Ký hiệu văn bản 2005/TT-BXD
Ngày ban hành 6/5/2005
Ngày có hiệu lực 26/5/2005
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 10/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005. Thông tư liên tịch BXD và Bộ Nội vụ hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Thanh tra
Tệp đính kèm: 19842.zip