Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
Số văn bản 13
Ký hiệu văn bản 2005/TT-BXD
Ngày ban hành 5/8/2005
Ngày có hiệu lực 26/8/2005
Ngày hết hiệu lực 2010-11-16 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Thông tư 13/2005/TT-BXD ngày 05/08/2005. Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm: 19844.zip