Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát XD
Số văn bản 07
Ký hiệu văn bản 2000/TT-BXD
Ngày ban hành 12/7/2000
Ngày có hiệu lực 27/7/2000
Ngày hết hiệu lực 2105-07-27 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Thông tư 07/2000/TT-BXD ngày 12/07/2000. Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát XD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19858.doc