Nội dung Văn bản pháp quy

TT: Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các DA đầu tư và XD theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi , bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
Số văn bản 14
Ký hiệu văn bản 2000/TT-BXD
Ngày ban hành 13/11/2000
Ngày có hiệu lực 30/11/2000
Ngày hết hiệu lực 2105-11-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Thông tư 14/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000. Hướng dẫn xử lý việc chuyển đổi quản lý các DA đầu tư và XD theo Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về sửa đổi , bổ sung Nghị định số 52/1999/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19859.doc