Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kết kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Số văn bản 04
Ký hiệu văn bản BXD-CSXD
Ngày ban hành 30/7/1997
Ngày có hiệu lực 15/8/1997
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký
Trích yếu Thông tư 04/BXD-CSXD 30/07/97. Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kết kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: 19863.doc