Nội dung Văn bản pháp quy

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
Số văn bản 08
Ký hiệu văn bản BXD-CSXD
Ngày ban hành 5/12/1997
Ngày có hiệu lực 20/12/1997
Ngày hết hiệu lực 2105-12-20 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Thông tư 08/BXD-CSXD 05/12/97. Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19865.doc