Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp XD, Tư vấn XD có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN
Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản 1998/TT-BXD
Ngày ban hành 28/4/1998
Ngày có hiệu lực 12/5/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-05-12 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Thông tư 02/1998/TT-BXD ngày 28/04/1998. Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp XD, Tư vấn XD có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Tệp đính kèm: 19867.doc