Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí XD công trình thuộc các DA đầu tư
Số văn bản 08
Ký hiệu văn bản 1999/TT-BXD
Ngày ban hành 16/11/1999
Ngày có hiệu lực 30/11/1999
Ngày hết hiệu lực 2105-11-30 00:00:00.0
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Trích yếu Thông tư 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999. Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí XD công trình thuộc các DA đầu tư.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng
Tệp đính kèm: 19871.doc